Penafian - The Reporter

Penafian

Laman sesawang The Reporter (thereporter.my) menyediakan maklumat dan kandungan untuk tujuan maklumat umum sahaja.

Maklumat yang diterbitkan di laman sesawang ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat profesional, perundangan, kewangan, perubatan, teknikal atau seumpamanya.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan ketepatan dan kemas kini maklumat, kami tidak memberi jaminan atau waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, mengenai ketepatan, kelengkapan, atau kesesuaian maklumat tersebut untuk sebarang tujuan tertentu.

Penggunaan sebarang maklumat atau bahan di laman sesawang ini adalah atas risiko pengguna sendiri, untuk mana kami tidak akan bertanggungjawab.

Adalah tanggungjawab pengguna untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman sesawang ini memenuhi keperluan spesifik pengguna.

error: Content is protected !!